sagsbehandlereiballerup

November 26, 2018 Off By thechief

Sagsbehandlere i Ballerup kommune, har for det meste meget lidt erfaring, med at give kærlighed og omsorg,til den enkelte borger.
Jeg er ret sikker på, jeg ikke er den eneste, der oplever dette i kommunen, jeg er mere sikker på, at det sker i andre kommuner,
at borgere oplever denne måde sagsbehandlerne giver koldhjertet sagsbehandling på.

Et eksempel jeg kan sige, uden beviser da det er sagt pr telefon, er at en sagsbehandler fortalte mig, at Jeg fik det, som jeg ville have det,
jeg synes det er en ret underlig måde at sagsbehandle på, at give nedladene og negative kommentar, til borgere der har brug for hjælp,
af det offentlige. Sagsbehandlere og kommunens medarbejdere, de er sure på mig, fordi jeg har fået hjælp ude fra,
og fordi jeg har brugt tid, på at hente mennesker udefra, som kunne lovgivningen,
hvilket gjorde kommunen måtte overgive sig.

Jeg synes det er langt ude, at man som sagsbehandler kan være ligeglade med lovgivningen, jeg ved den er ekstrem slem i Ballerup,
ud fra egne oplevelser, jeg nægter at tro på jeg er den eneste, der har været udsat for deres tyrani og magtmisbrug.

Bid i øvrigt mærke til denne lov, https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=202634
den alder første nævner følgende.

Kapitel 1

Lovens formål og område

§ 1. Formålet med denne lov er at

1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,

2) fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område, <—–

aldrig sket  min sag

3) fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp, <—–

aldrig sket i min sag

4) forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og

5) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager. aldrig sket i min sag

§ 2. Loven indeholder regler for, hvordan kommunen (kommunalbestyrelsen) og statslige myndigheder på det sociale område (statsforvaltningen og Ankestyrelsen) skal behandle sager efter lovgivningen.

Stk. 2. Der kan i anden lovgivning være fastsat regler, der fraviger denne lov.

Stk. 3. Børne- og socialministeren bestemmer, på beskæftigelsesområdet efter forhandling med beskæftigelsesministeren og på ældreområdet efter forhandling med ældreministeren, hvilke sager denne lov helt eller delvis skal gælde for.

Naturligvis er det lettere for kommunen, at sige der ikke er sket nogen fejl i ens sag,

når man søger om en undskyldning eller erstatning.

Når man melder kommunen til politiet, er politiet naturligvis os ligeglade.

Selvom man skriver følgende.
Straffeloven § 150
§ 150 Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

Ergo er kommunerne ikke bundet af straffeloven, på nogen som helst måder. Ikke i følge mine øjne.

Selvom folketinget / regeringen har været med til at ligge rammer i økonomien, behøver sagsbehandler ikke spille dummere ind end dør.
Det kan virkelig ikke være tilfredsstillende, at du som sagsbehandler, er ligeglad med hvordan et andet menneske har det.
I den tid en sag bliver fejlbehandlet igen og igen og flere år.

Jeg forstiller mig de er blevet hjernevasket, til at skal behandle borgere på en bestemt måde, fordi de skal spare penge.
De er total ligeglad med dig som menneske.

De er jo eksperter i at sige der ingen fejl findes i en sag, tænk hvis de gjorde noget godt for et andet menenske.

Jeg mener ikke det er rimeligt, at sagsbehandlerne, kun kan finde ud af at benytte sig af lovgivningen der er gældene, når man kun har bisidder med.

Jeg synes det er svineri, den måde som sagsbehandlere, behandler ens sag på i kommunen.
Derfor har jeg valgt at lave dette indlæg på min blog.

5/5 (1)

Please rate this