sagsbehandlere

December 3, 2018 Off By thechief

Sagsbehandlere skal os være på ligefod med loven, som alle os andre. Dette vil være med til at sikre, at borgeren har en retssikkerhed.
Da sagsbehandlerne jo til en hver tid kan sige, der er ikke sket nogen fejl i din sag. Eller de kan stort set sige hvad som helst,
uden at blive stillet til ansvar, over for den tortur de udsætte den enkelte borger.

Ja jeg bruger ordet tortur, for vi gennemgår alle sammen noget forskelligt, selvom vi alle sam lider, under deres fysiske mentale presning, af vores eksistens.
Når sagsbehandlerne misbruger deres magt i vores sager, bliver vi kørt fysisk og mentalt ned. Dette blive og vil de aldrig blive stillet til ansvar for,
så længe der ikke er en lovgivning, der går ind og kan dække ramme offentlige i arbejde, det er netop af denne årsag,
at de ikke kan blive stillet til ansvar, da de ikke er på ligefod, med lovgivningen, som alle vi borgere er.

Jeg synes det er uretfærdigt, og meget grådigt. Jeg har selv prøvet at melde kommunen, til politiet, desværre sker der jo ikke noget, selvom man bruger de rigtige paragraffer,
Som der er er i straffeloven. eksempel § 150 Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre,
tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

Melder man kommunen til politiet med den, får man blot at vide at man skal bede kommunen, om at melde sig selv til politiet, det ved vi jo godt at det aldrig ville ske.

Hvordan får vi sagsbehandlerne, under samme lovgivning som almindelige borgere, ?

No ratings yet.

Please rate this