psykiatri-opråb

December 21, 2018 Off By thechief

Jeg har som hjemløs haft henvendt mig hos ballerup psykiatri, i håb om at få det bedre. Desværre var det ikke lykken, Jeg har nu fået en form for bivirkning,
der gør jeg ikke kan holde mad indebords.Dette betyder at jeg som udgangspunkt skal på wc, når jeg har spist noget, så skal der bummelum til.
Det er ikke rart når det står på.

Jeg er heldig når jeg har en lille periode over få dage, hvor jeg rent faktisk kan holde maden indebords, og ikke skal på wc,
efter jeg har spist. Dette er dog sjældent jeg har disse perioder.

Jeg vil ikke finde mig i at man fejlbehandler sine patiener, uden at kunne blive stillet til ansvar,
derfor føler jeg mig nødsaget til at lave dette opråb, samt at stå ved min oplevelse.

Information, det ses på min sundheds hjemmeside, at jeg har allergi over for medicin, at man skal vogte sig,
som det fine lægelige er en betydning fra cave.

Desværre har ballerup psykiatri ikke være dygtige nok, til at se på mine journaler, nej de tænkte bare jeg skulle bare have medicin for at kunne få det bedre,
frem for ikke at chekke alle mulige ande løsninger først. Desværre er det sådan at psykiatrien, er alt for glade for at dele medicin ud,
til patienter. Det har med stor sikkerhed altid en effekt.

Jeg fik medicin efter jeg kom hjem til Danmark i 2015, inden da har jeg altid haft kunne spise mad, uden problemer. Uden at have disse trælse toilet besøg,
der kan varede i meget lang tid. Vi kan snakke om 5 minutter til 15 minutter eller 30 minutter, ja oftes flere gange om dagen, efter et måltid mad.

Her kan i se afgørelsen fra sundhedsvæsenets disciplinærnævn. skrevet i min afgørelse.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at x handlede i overens-stemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling,
af Daniel Psykiatrisk Center Ballerup, februar 2017. Jeg har ventede et år på en afgørelse, om os blandt andet erstatning,
da medicinen har smadret min krop, som jeg kan mærke den har gjort. Selvom det kun var en kort periode,
på mindre end et halvt år ca. Dette skyldes min fødselsskade.

Denne afgørelse er endelig. Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Hvis der kommer nye oplysninger,
som er af væsentlig betydning for sagen, kan den tages op på ny. Med venlig hilsen x. Disciplinærnævnets afgørelse vil være tilgængelig for det tilsyn,
som Styrelsen for Patientsikker-hed udøver med autoriserede sundhedspersoners faglige virke. Afgørelsen kan begrunde, at der bliver indledt en tilsynssag.
Endvidere kan afgørelsen indgå i en allerede oprettet tilsynssag så-vel som i fremtidige tilsynssager.
Såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed indleder en tilsynssag, vil x blive underrettet herom.

Systemer i Danmark er så korrupte, at for os udsatte borgere, har vi ingen mulighed for nogen sinde at vinde en klage, tilsynssager vinder vi heller ikke penge på som borger,
der er udsat for disse uanstændige tiltag fra læger og sygeplejersker og psykiatre.

Jeg skammer mig ikke over at have offentligtgjort denne sag, jeg synes dog tværtimod det er pinligt, for nu bliver man kendt som tossen.

Jeg laver dette opråb, da jeg mener at den fejlbehandling man får, skal diverse læger og psykiatre stilles til ansvar over for den skade de giver til andre, ved fejlmedicinering.
Man skulle uanset hvor lang tid der er gået, have mulighed for erstatning for svie og smerte.

I øvrigt den diagnose jeg har fået min førtidspension på, den har ballerup psykiatri gået ind og fjernet, efter jeg fortalte dem om min medfødte diagnose, som jeg tidligere har nævnt.
Det vil altså sige de ikke har noget ansvar at skulle tage, det vil sige jeg har fået pension på falske grundlag ?.

Deres ideologi er at den diagnose jeg har fået pension på, ikke eksistere da den er stillet af en privat praktiserende læge.

Psykiatrien mener i øvrigt kun at min nuværende diagnose, kun høre til i kommunalt regi.

Faktisk er der flere dage, hvor jeg ikke har spist mad,
da jeg ved det alligevel ryger ud.

Hvad tænker i om dette ?.

No ratings yet.

Please rate this